Partnerek

2012-11-29

AKADÉMIA VZDELÁVANIA

Adatok:
Központ neve: AKADÉMIA VZDELÁVANIA
Cím: Jarná 13, 010 01 ®ilina
Hivatalos Képviselő: Ing. Jana Nová, PhD., MBA, ügyvezető igazgató
Adószám: IČO : 00441074 DIČ : 2020848049
Bank, bankszámlaszám: VÚB banka, a.s. 3937-122 / 0200
Szervezeti forma: Non-profit független polgári társulás
Kirendeltség neve: Akadémia vzdelávania, pobočka Dunajská Streda
Cím: Hlavná 23, Dunajská Streda
Irányítószám: 929 01
Hivatalos Képviselő: Ing. Dana Habánova a Dunaszardahelyi Kirendeltség Igazgatója
Telefon: č.: 031/552 25 09
Fax: 031/550 92 01
E-mail: avds@aveducation.sk
Web: www.aveducation.sk

Az Akadémia Vzdelávania (Művelődési Akadémia) Szlovákia legnagyobb és legidősebb felnőttképző intézménye, non-profit, független polgári társulás, 37 kirendeltséggel Szlovákia területén - többek között Dunaszerdahelyen. A 37 kirendeltségén 6198 képzésen 89 644 hallgatót képeztek eddig, nagyon széles területen. Az Akadémia több mint 2000 tagot számlál, akik tanárként, szaktanácsadóként és művelődésszervezőként tevékenykednek. Az Akadémia modern felnőtt oktató intézménnyé fejlődött. Kínálatunkkal alkalmazkodunk a társadalom aktuális követelményeihez. Tagjai vagyunk az EAEA és ELLI nemzetközi oktatási szervezeteknek. Partnereink Németország, Ausztria, Nagy Britannia, Franciaország, Magyarország, Csehország egyetemei és továbbképző intézményei.
A képzési palettán a banki szféra, biztosítás, ipar, iskola- és tanügy és az államigazgatási szektor is megtalálja az igényeinek megfelelő kínálatot. Szoros az együttműködésük a munkaügyi hivatalokkal, kiemelten a dunaszerdahelyi Hivatallal, képzik azok alkalmazottait és részt vállalnak a munkanélküliek számára szervezett átképzésekből is. Többek között nyelvi, kereskedelmi, számítástechnikai és idegenforgalmi képzésekben dolgozott együtt a két szervezet.
2005 óta sikeresek a hazai és nemzetközi pályázatok elnyerése és megvalósítása terén is. Nemzetközi partnerekkel együttműködve sikeresen valósítottak meg Socrates, EQUAL és Leonardo da Vinci programokat, valamint az Európai Szociális Alap által támogatott projekteket.
A Művelődési Akadémia ma Európa elismert felnőttképző intézménye, tagja a Felnőttképző Intézmények Európai Egyesületének (EAEA). Rendszeres kapcsolatot tart fenn és működik együtt külföldi partnerszervezeteivel az EU tagországain belül.
A Művelődési Akadémia hallgatói a Szlovák Köztársaság Oktatásügyi Minisztériuma által akkreditált okleveleket kapnak (200 akkreditált programból), melyek Szlovákia területén és külföldön is elismertek.
A külföldi kapcsolatainak és partnereinek köszönhetően 308 nemzetközi oklevél megszerzését tették lehetővé az információs technológiák területén - European Computer Passport, 127 hallgatónk kapta meg a The European Language Certificates nyelvi oklevelet és a management területén 22 hallgatónk szerezte meg a Foundation Award in Management Principles oklevelet.
Az anyagi forrásaikkal jól gazdálkodnak. Tevékenységüket az állam nem támogatja. Non-profit szervezetként forrásaik 83%-a saját bevételeiből származik. Az Akadémia jelszava: „minőség elérhető áron “.


2. DUNASZERDAHELYI MUNKA-, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI HIVATAL:

Az Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Dunajskej Strede (Dunaszerdahelyi Munka-, Szociális és Családügyi Hivatal) állami intézmény, amely államigazgatási, szociális és foglalkoztatási szolgáltatásokat nyújt és feladatokat lát el a törvényben meghatározottak szerint.

A hivatal fő prioritásai közé tartozik:
- a szolgáltatások modernizálása és bővítése összhangban a különböző munkaerő-piaci igényekkel
- a munkaerő piacra történő be- illetve visszavezetésének megkönnyítése, különös tekintettel a hátrányos helyzetűekre
- a társadalmi kirekesztettséggel fenyegetett csoportok támogatása
- a munkaadókkal való hatékony együttműködés minőségének növelése
- az önkormányzatokkal és a lehetséges befektetőkkel való kapcsolattartás a térségben
- a nemzetközi és a határ menti együttműködés támogatása és fejlesztése.

Egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a hatékony tanácsadói munkára a tartós munkanélküliek segítésében, mert elhelyezkedésük a munkaerő-piacon rendkívül nehéz. Sokan közülük szkeptikusak, elvesztették a reményt, hogy új munkát találjanak. Tájékoztatással és szakmai - tanácsadói szolgáltatásokkal próbálnak segíteni ezeknek az embereknek.

A Dunaszerdahelyi Munka-, Szociális és Családügyi Hivatal munkatársai magasan képzett szakemberek, akik több éves szakmai tapasztalattal rendelkeznek számos területen. Többek között a munkaerő-piaci és foglalkoztatási információk nyújtásában, munkaerő-piaci tanácsadásban, munkaközvetítésben, munkaadókkal való együttműködésben és a nemzetközi pályázatok kidolgozásában és megvalósításában.