Galéria  

2014 avgust 14.

Úspešná záverečná konferencia

Úspešná záverečná konferencia
Dňa 11. augusta 2014 sa uskutočnila v Szombathelyi záverečná konferencia projektu „ Učme sa jeden od druhého “v rámci výzvy TÁMOP-2.2.4-11/1-2012-0029 za účasti inštitúcií RSZFK nezisková sro., a Dunakadémia, no.
2014 apri 09.

Seminár za účelom rozvoja služieb v Dunajskej Strede I.

Seminár za účelom rozvoja služieb v Dunajskej Strede I.
Spracovanie a vývoj druhej časti programu balíka služieb zamestnávateľom – Tréning budovania partnerstiev - jeho spracovanie, vývoj.
2014 marec 05.

Seminár za účelom rozvíjania služieb v Szombathelyi I.

Seminár za účelom rozvíjania služieb v Szombathelyi I.
Spracovanie a vývoj prvej časti programu balíka služieb zamestnávateľom – program senzibilného prístupu zamestnávateľov.
2014 februar 26.

Exkurzia u zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú znevýhodnených občanov.

Exkurzia u zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú znevýhodnených občanov.
Počas exkurzie sa odborníci oboznámili s praktickými skúsenos"ami zamestnávateľov pri zamestnávaní znevýhodnených občanov u zamestnávateľov: Savaria Megyei Hatókoru Városi Múzeum ( mestské múzeum ), Delphi Hungary sro., Move Nonprofit Kozhasznú Zrt. , Tesco Szombathely Hipermarket
2014 februar 10.

Workshop – predstavenie balíka služieb na účely zamestnávateľov

Workshop – predstavenie balíka služieb na účely zamestnávateľov
Balík služieb obsahuje prvky na pochopenie, prijatie, umiestnenie znevýhodnených občanov/ občanov so zdravotným postihnutím, ako aj informácie a metódy k dlhodobému zamestnávaniu týchto občanov.
2013 december 02.

Zabezpečenie kvality a proces akreditácie – workshop

Zabezpečenie kvality a proces akreditácie – workshop
Na workshope sa predstavili systémy akreditácie v Maďarsku a na Slovensku, porovnali sa systémy, poukázalo sa na rozdiely ako aj spoločné body v krajinách.
2013 november 25.

Záverečný seminár

Záverečný seminár
Tréningový program adaptovaný na Slovensku predstavila Ing. Dana Habánová , konateľka OZ Dunakadémia.
2013 november 08.

Vzdelávanie klientov odborná adaptačná dieľňa II.

Vzdelávanie klientov  odborná adaptačná dieľňa II.
Prepracovaný tréningový materiál a možnosti ďaľšieho vývoja materiálu predstavila Ing. Ildikó Hanuliaková, trénerka. Prehodnotili sa návrhy artnerov.
2013 september 18.

Odborné poradenstvo pre trénerov

Odborné poradenstvo pre trénerov
Počas pilotného overovania tréningu dostávali tréneri sústavne pomoc pri vyskytujúcich sa problémoch počas tréningu formou skupinových stretnutí.
2013 september 13.

Vzdelávanie klientov odborná adaptačná dieľňa I.

Vzdelávanie klientov  odborná adaptačná dieľňa I.
Na workshope Ing. Dana Habánová, konateľka OZ Dunakadémia oboznámila prítomných so skúsenos"ami počas prípravy osobnostného tréningu zakladajúceho sa na kognitívno-behaviorálnej terapii , potom Mariann Magyar, odborníčka pracovnej skupiny oboznámila prítomných s obsahom a tematikou tréningového materálu. Prítomní sa dohodli aj na možnosti ďaľšieho vývoja prepracovania materiálu.
2013 september 02.

Tréning klientov

Tréning klientov
Tréneri si počas tréningu „Osobnostný tréning zakladajúci sa na kognitívno-behaviorálnej terápii“ – osvojili vedomosti, kompetencie, schopnosti, ktoré mali možnos" počas pilotného tréningu vyskúša" v praxi.
2013 julij 17.

Na stole je prepracovaný materiál

Na stole je  prepracovaný materiál
V Dunajskej Strede sa dňa 17. Júla 2013 uskutočnilo stretnutie , druhá adaptačná dieľňa projektu Cezhraničnej spolupráce v oblasti realizácie odborného vzdelávania a vzdelávania dospelých TÁMOP -2.2.4- 11/1-2012-0029 „ Učme sa jeden od druhého “.
2013 julij 03.

Adaptačné stretnutie

Adaptačné stretnutie
Dňa 03.júla sa uskutočnilo v rámci projektu Cezhraničnej spolupráce v oblasti realizácie odborného vzdelávania a vzdelávania dospelých TÁMOP -2.2.4- 11/1-2012-0029 „ Učme sa jeden od druhého “ v Szombathelyi v Regionális Szociális Forráskozpont Nonprofit Kft . prvé adaptačné stretnutie trénerov.