V pondelok, dňa 19.mája 2014 sa v Szombathelyi, v sídle RSZFK stretli odborníci pracujúci v projekte „ Učme sa jeden od druhého “ – v rámci cezhraničnej spolupráce v oblasti odborného a celoživotného vzdelávania.

Účastníci seminára k rozvoju služieb sa po privítaní pani   FuzessyJózsefné- vedúcou odbornej skupiny venovali vývoju a spracovaniu balíka služieb s názvom  prípadové štúdie. Program prebiehal doobeda, poobede sa pokračovalo na spracovaní programu, a seminár končil  upresnením ďalších činností v rámci projektu.