Na podujatí organizovanom v zasadačke Kámoni Arborétum sa popri odborníkoch zo Slovenska a Maďarska zišlo aj mnoho pozvaných odborníkov. Účastníkov privítala Virág Varga, poradkyňa SzéchenyiProgramiroda-kancelárie, potom zo strany RSZFK pani JózsefnéFuzessy, odbornágarantka projektu priblížila jednotlivé  kroky projektu „ Učme sa jeden od druhého.“

Konferencia pokračovala prezentáciou, ktorú v  zastúpení Dunakadémiepredniesol Ottó Habán . Hovoril o výsledkoch projektu a slovensko-maďarskej spolupráce, následne EditLanstyák, trénerka ( Dunakadémia ) hovorila o možnostich dlhodobo nezamestnaných v okrese Dunajská Streda. Taktiež hovorila o výsledkoch tréningu, ktorý sa uskutočnil  v rámci projektu – Osobnostný tréning založený na kognitívno-behaviorálnej metóde, ako aj o svojich skúsenostiach z tréningu.

K záveru konferencie Ing. IldikóHanuliaková prednášala  : „ Krok za krokom k aktívnemu občianstvu a k reintegrácii na trh práce “