A projekt fő tevékenységei

2012-11-29

 • Igényfelmérés: Az igényfelmérés során nyilvánvalóvá vált, hogy Szlovákiában a szak – és felnőttképző intézmények képzési palettáján nem szerepel a „A kognitív viselkedésterápiára építő személyi tréning”, mint a tartós munkanélküliség kezelésének egyik lehetséges eszköze.
 • Projektmenedzsment működtetése
 • A projekt folyamatos disszeminációja: A szlovák és magyar tágabb szakmai közönség tájékoztatása a projekt megvalósításáról, az elért eredményekről.
 • Projektindító tanácskozás: Szakértői munkacsoport felállítása, stratégiai célok, megvalósítandó tevékenységek áttekintése, véglegesítése.
 • „A kognitív viselkedésterápiára építő személyi tréning” – tréner és ügyfél képzés átadásának, adaptálásának folyamata, módszertana:
  • Workshop: Magyar és szlovák szak – és felnőttképzési rendszer bemutatása, összehasonlítása, elemzése.
  • Szakmai konferencia: Magyar és szlovák munkaügyi rendszerek megismerése, a Magyarországon működő munkaerőpiaci szolgáltatási rendszer bemutatása.
  • Szlovák – magyar közös szeminárium: „A kognitív viselkedésterápiára építő személyi tréning” – tréning képzési és ügyfél képzési programok és a hozzájuk kapcsolódó munkáltatói szolgáltatási csomagok elméleti és módszertani hátterének, a megvalósítás tapasztalatainak bemutatása.
  • „A kognitív viselkedésterápiára építő személyi tréning” – tréner képzés: Célcsoport 6 fő – a hátrányos helyzetű, tartós munkanélküli emberek segítésében dolgozó – szakember, tréner Szlovákiából. A tréning célja, hogy a résztvevők képessé váljanak „A kognitív viselkedésterápiára építő személyi tréning” vezetésére, valamint képessé váljanak a célcsoport irracionális gondolkodási és viselkedésbeli problémáinak korrigálására társadalmi re – integrációjuk segítése érdekében.
  • Tréner képzés adaptációs szakmai műhely I.- II.: Szakmai műhely szervezése a képzés szlovákiai adaptációjának megvalósítására.
  • „A kognitív viselkedésterápiára építő személyi tréning” – ügyfelek tréningje: Célja, hogy a célcsoport irracionális gondolkodási és viselkedésbeli problémáit korrigálja, hogy a képzésbe való bekapcsolódásuk, valamint a munkaerő-piacon való foglalkoztathatóságuk megvalósuljon, a trénerek pedig pilot képzés keretében kipróbálják a tréning gyakorlati alkalmazhatóságát.
  • Trénerek szereptanácsadása: A pilot tréning ideje alatt a trénerek a tréning vezetése során felmerülő problémák megoldásában szakmai támogatást kapnak.
  • Ügyfél képzés adaptációs szakmai műhely III. – IV. : Szakmai műhely szervezése a képzés szlovákiai adaptációjának megvalósítására.
  • „A kognitív viselkedésterápiára építő személyi tréningek” záró szemináriuma: A tréning programok Szlovákiába adaptált változatának bemutatása.
  • Minőségbiztosítása és akkreditációs workshop: A magyar és szlovák programakkreditációs rendszer és a hozzá kapcsolódó minőségbiztosítási rendszer bemutatása, a rendszerek összehasonlítása, elemzése.
 • Munkáltatóknak nyújtandó szolgáltatási csomag közös fejlesztése
  • Munkáltatóknak nyújtandó szolgáltatási csomag bemutató workshop: A szolgáltatási csomag olyan egységeket tartalmaz, amely a hátrányos helyzetű, tartós munkanélküli és fogyatékos/megváltozott munkaképességű emberek megértését, elfogadását, elhelyezkedését szolgálja, információt és módszert ad a hosszú távú foglalkozásuk megvalósításához.
  • Szolgáltatásfejlesztő szemináriumok Szombathelyen és Dunaszerdahelyen: A szolgáltatási csomag fejlesztése azzal a céllal, hogy megfeleljen a szlovák és magyar munkáltatók elvárásainak.
  • Tanulmányút munkáltatóknál Vas megyében és Dunaszerdahely járásban: A résztvevők magyar és szlovák oldalon a hátrányos helyzetű személyeket foglalkoztató munkáltatókat látogatják meg. A látogatás során a munkáltatók a gyakorlati tapasztalataikat ismertetik.
 • Záró konferencia: A szakemberek munkája eredményeként elkészült, adaptált, fejlesztett és kipróbált képzési és szolgáltatási csomagok, valamint a hozzá kapcsolódó dokumentáció megismertetése a tágabb szakmai közönséggel, felhasználókkal.